Regulamin Zakupów

Regulamin zakupów

Regulamin Sklepu

  

  1. Sprzedającym jest Sklep motoryzacyjny prowadzony przez Katarzynę Banaszak-Zwierzycką  z siedzibą w Nakle przy ul. Olszewskiej 1 . Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Zmówienie w sklepie można składać 24h na dobę,       7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.salon2kolka.pl

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest:

·           Założenie konta klienta sklepu salon2kolka.pl,

·           Prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym  salon2kolka.pl lub podanie        niezbędnych informacji obsłudze sklepu.

3. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia na adres mailowy podany podczas zakładania konta klienta.

4. Przyjęcie zamówienia będzie potwierdzone w ciągu 1 dnia roboczego.

5. Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna może zwrócić się do klienta o potwierdzenie złożonego zamówienia. Brak potwierdzenia zamówienia w ciągu 3 dni roboczych może spowodować jego anulowanie.

6. Każdy towar ma określoną dostępność, gdy termin realizacji zamówienia wykracza poza określony na stronie, Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna zastrzega sobie prawo uzgodnienia z klientem nowego terminu realizacji, zmiany lub anulowania zamówienia.

7. Za zamówiony towar można zapłacić przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pobraniem.

8. W przypadku wybrania oferty ratalnej towar zostanie wysłany po otrzymaniu przez Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna potwierdzenia zawarcia umowy ratalnej. W przypadku przelewu bądź karty kredytowej po zaksięgowaniu wpłaty.

9.  Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna realizuje dostawy za pomocą firm kurierskich na terytorium EU. Koszty wysyłki do państw Unii Europejskiej ustalane są indywidualnie przed dokonaniem zakupu.

10. Koszt wysyłki na terenie Polskie podany jest na stronie towaru.

11. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nie przekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

12. Do każdego zamówienia , na życzenie kupującego zostanie wystawiiona faktura VAT, która jest dostarczona wraz z towarem lub wysyłana pocztą w terminie do 7 dni od daty doręczenia towaru. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

13. Wszystkie towary zakupione w Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna  są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

14. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej i we wskazanej w niej sieci serwisowej. Listy punktów serwisowych znajdują się również na stronach producentów. Łącza do stron producentów znajdują się na stronie salon2kolka.pl przy każdym produkcie. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe z winy użytkownika w wyniku niezgodnej z instrukcją obsługi i konserwacji oraz usterki wynikłe wskutek złego przechowywania, urazów mechanicznych i wypadków losowych.

15. Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych oraz zwrotów jest opinia serwisu danej marki, stwierdzająca usterkę bądź wadę w działaniu reklamowanego sprzętu. Listy punktów serwisowych znajdują się na oficjalnych stronach producentów.Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz wydrukowany i wypełniony "formularz reklamacji". Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (przysłanie sprzętu uszkodzonego z winy użytkownika lub sprawnego) zmuszeni będziemy obciążyć Państwa wszelkimi kosztami zaistniałymi z tego tytułu.

formularz reklamacji

16. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy paragon jest dołączony do przesyłki.

17. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia.

18. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

19. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres siedziby Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna.Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie kompletny, nieuszkodzony, oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna  w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

- formularz zwrotu

20. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient ma prawo zwrócić sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym zakupił nowy towar. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie sprzętu na własny koszt na adres siedziby sklepu.

21. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna  danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Pz.U.N 133 poz. 883.

22. Oferta prezentowana w serwisie Sklep motoryzacyjny Banaszak-Zwierzycka Katarzyna nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego , lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

23. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

24. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

25. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen w sklepie internetowym.

26. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym salon2kolka.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

 

salon2kolka.pl | administracja: webserwis.net